Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Algemene voorwaarden

Aanmelden voor weken 

  • Aanmelding voor een week bij Suraya is definitief na ontvangst van het inschrijfformulier en het bedrag van aanbetaling.
  • De restbetaling dient dan twee weken voor aanvang van de week volledig betaald te zijn.
  • Bij onvoldoende deelname heeft Suraya het recht de week te annuleren. Uiteraard worden de eventuele aanbetalingen dan volledig geretourneerd.

Annuleren van weken

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de week worden er alleen administratiekosten (€ 25,-) in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de week worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze zijn gelijk aan het aanbetaalde bedrag.
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de week wordt 100% van het bedrag van de week in rekening gebracht.
  • De deelnemer die zich heeft aangemeld voor een week bij Suraya committeert zich aan de volledige duur van de week. De deelnemer is bij tussentijdse beëindiging of onderbreking het volledige bedrag van de week verschuldigd aan Suraya. In bijzondere gevallen (calamiteiten) zal in overleg en ter beoordeling van Suraya gekeken worden naar de mogelijkheid deel te nemen aan een latere of een vergelijkbare week.

Aansprakelijkheid

  • Weken georganiseerd door Suraya zijn voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke heling. 
  • Suraya en haar begeleiders stellen zich niet aansprakelijk voor enig psychisch of ander lijden of schade die voortkomt uit deelname aan hun weken of individuele sessies.